Personál

Činnost v KDP Ezra je členěna na sociální a zdravotní úsek (vč. ergoterapie) a administrativu.

Všichni zaměstnanci mají potřebné vzdělání, praxi a kompetence, které jsou nutné k vykonávání konkrétní činnosti.

Sociální úsek:

 • Manažerka sociálních služeb a zástupkyně ředitelky
 • Sociální pracovnice
 • Osobní asistentky

Zdravotní úsek a ergoterapie:

 • Vedoucí zdravotního úseku
 • Zdravotní sestry
 • Vedoucí ergoterapeutka
 • Ergoterapeutky
 • Asistentka ergoterapeutky

Administrativní úsek:

 • Ředitelka KDP Ezra
 • Asistentka ředitelky
 • Administrativní pracovnice pro statistiku a granty
 • Administrativní pracovnice – obslužná činnost, klienti