CYNICKÝ KŠEFT

DODATEČNÉ ZDANĚNÍ CÍRKVÍ: ANO, KSČM, SPD A ČSSD VĚDÍ, ŽE U ÚSTAVNÍCH SOUDCŮ NEJSPÍŠ NARAZÍ

Jana Bendová

Nemusíte být fanouškem církví a restitucí komunisty ukradeného majetku. Ale dodatečné uvalení daně na peněžní náhrady, které církve dostávají za nevydaná pole, lesy či budovy, by mělo být pro každého, kdo chce žít v právním státě, varováním. PORUŠÍ-LI STÁT SMLOUVY S CÍRKVEMI, zítra poruší s klidem další. Varující je, že politici to vědí a hrají s voliči betla.

ANDREJ BABIŠ podepsal úpis komunistům výměnou za toleranci své druhé menšinové vlády. Nyní splnil tu nejkontroverznější z podmínek: jeho poslanci spolu s kolegy z ČSSD a Okamurovy SPD podpořili návrh KSČM na dodatečné zdanění církevních náhrad. Za Babiše tak platí jiní. Je to cynický kalkul a důkaz účelovosti zdejší politiky. Zákon ještě musí projednat Senát (lze očekávat, že ho Poslanecké sněmovně vrátí a ta ho znovu schválí), pak podepsat prezident. A je zřejmé, že skončí na stole ústavních soudců.
Ti, kdo už nyní hovoří o bourání základních právních jistot, nepřehánějí. Volí silná slova, aby bylo jasné, oč tu běží. Můžeme zvolit jednoduchý příměr: zloděj vám vrátí ukradený majetek a vy, okradení, dáte zloději z vráceného podíl.

PACTA SUNT SERVANDA

Církvím před šesti lety tehdejší politická elita země v rámci majetkového vyrovnání závazně slíbila a její vláda podepsala, že za nevrácené domy, lesy, pole dostanou peníze. Konkrétně 59 miliard korun, které si mezi sebou podělí (baptisté se svého dílu vzdali). Po třiceti letech pravidelných ročních splátek skončí jejich napojení na státní pokladnu, erár přestane přispívat na platy duchovních a dojde k odluce. Právě kvůli ní se katolíci vzdali části svých náhrad ve prospěch dalších církví, i těch registrovaných až po roce 1989.
Stát o tom podepsal se 16 církvemi a náboženskými společnostmi, včetně Federace židovských obcí, smlouvy. A jak rád opakuje prezident Zeman, „pacta sunt servanda“, čili smlouvy se mají dodržovat.
Sám se ovšem chystá uvalení daně podepsat. Zajisté kardinálu Dukovi, s nímž má dobré vztahy, vysvětlí, proč zrovna církví se ta skvělá zásada netýká.
Bez dodržování uzavřených dohod by nemohl existovat nejen byznys, ale ani další společenské vztahy. Vytvoří-li se tu precedens, že když stát někomu něco závazně slíbí a pak to z libovůle mocných může zase zrušit, s právní kontinuitou je amen. Proč by občané měli respektovat právní pořádek země, pokud se do něj nabourávají vládní politici?
Respektovaný ústavní právník Jan Kysela uvedl, že stát by finanční vyrovnání s církvemi mohl snížit jen v případě, pokud by s tím církve souhlasily. Smlouvy jsou koncipované jako nevypověditelné a s tím žádný dodatečný zákon nic nenadělá. A pokud by i český Ústavní soud hypoteticky zdanění požehnal, je tu podle něj ještě Evropský soud pro lidská práva – a majetková práva jsou chráněna štrasburským systémem. Tolik právní stránka věci.

ZLODĚJ KŘIČÍ

Zásah sněmovny má ovšem i symbolický význam: zdanění církevních náhrad čili nové okradení církví a židovských obcí o 380 miliónů ročně navrhli komunisté, kteří církve kdysi pronásledovali a užívali miliardové výnosy z jejich majetku. Zloděj křičí: „Chyťte okradeného!“ Dnes, třicet let po pádu jejich režimu, kladou vládě požadavky a mají vliv na její rozhodování.
A je to vliv zásadní, pokud se kvůli tomu porušují ústavní principy.
Přesněji – pokud by se porušily. Většina poslanců přinejmenším tuší, že Ústavní soud takový zákon smete. Hrají však pro své voliče divadlo: Vy jste to chtěli, my vám to dali, ale ti hrozní ústavní soudci… Zapadne to báječně jako další dílek puzzle do dnešní atmosféry politického zpochybňování soudnictví.

ANO V NEJTRAPNĚJŠÍ ROLI

Jak už bylo zmíněno, ve sněmovně zákon odsouhlasily ANO, ČSSD, SPD a KSČM. Motivace se doplňují.
Komunisté mají nerespektování práva v krvi, na církve mají spadeno. Oni lidstvu nabízejí vznešenější myšlenku.
Sociální demokraté proti vracení církevního majetku vystupovali po Listopadu vždy, což jim nebránilo vysoudit si svůj kdysi zkonfiskovaný Lidový dům. Už po schválení restitučního zákona chtěli peněžní náhrady snížit. A následně ministr obchodu Jan Mládek řekl zřetelně, co se stane, pokud se církve části přidělených peněz samy nevzdají: „Zatím se to zkouší takzvaně po dobrém. Ale v záloze je i otázka možného zdanění těch příjmů.“
Hnutí ANO hraje v celé záležitosti nejtrapnější roli. Naskočilo na populistickou vlnku o něco později a Andrej Babiš začal hlásat, že zatímco pravice utahovala lidem opasky, církvím odklepla restituce předražené o 54 miliard. On sám i poslanci ANO patří k těm, kdo chápou rizika narušení ústavních principů. Proti zdanění se například loni na ústavněprávním výboru sněmovny postavila poslankyně ANO Helena Válková. Řekla, že bude hlasovat proti, protože zásady ústavního státu by měly být hájeny za každých okolností a že zákon tyto jistoty podkopává. „Jednou z hodnot, které je potřeba ve společnosti posilovat, je princip právní jistoty,“ uvedla (nakonec o zákonu nehlasovala). Stěží předpokládat, že by klub anoistů nevěřil slovům své uznávané právničky a exministryně spravedlnosti. V Babišově hnutí zvítězil nad principy politický obchod. Poslanci alibisticky přehráli odpovědnost na Ústavní soud. Zasáhne-li, komunistický vlk se nažere a právní stát zůstane celý. Andrej Babiš pak Vojtěchu Filipovi řekne: „Sorry jako, my jsme dohodu splnili.“
A abychom nezapomněli na SPD. Okamurovci podobně jako ostatní aktéři vědí o všeobecné nelásce k církvím, tak proč by si i oni u veřejnosti školené četbou Aloise Jiráska neudělali oko. Kam český populista nemůže, nastrčí církve. Ty patří setrvale podle průzkumů veřejného mínění k nejméně důvěryhodným institucím v zemi.
Paradoxně jsou však podle názoru téže veřejnosti zapotřebí v péči o nemocné, chudé a staré. K tomu ovšem potřebují peníze, za zaplaťpánbůh ji nepořídí.

JAK JE TO S PŘEDRAŽENÍM

Ještě k hlavnímu argumentu zdaňovačů. Kritici současné podoby vyrovnání tvrdí, že hodnota nevydaného majetku (zůstal například ve vlastnictví obcí či krajů) byla nadsazená. Vláda ani komunisté ovšem žádnou analýzu nepředložili.
Ministryně financí Alena Schillerová přiznala, že ačkoli o ní hovořila, ve skutečnosti neexistuje, jen „to opakovaně řešili“. Šéfovi poslanců ANO Jaroslavu Faltýnkovi zase stačí řídit se „selským rozumem“. Stěží se vyhnou podezření, že si opravné analýzy, jež měly zpochybnit někdejší výpočty, nezadali záměrně, neboť předem znali výsledek: žádné fatální chyby v původních výpočtech neexistují.
Tak tedy znovu mnohokrát opakované: Vyplácené náhrady nejsou ani příjmem, ani darem, pouze jinou formou majetku, který stát nemohl církvím fyzicky vrátit.
Část nevydaných církevních pozemků se za ta desetiletí, co je držel stát, změnila ze zemědělské půdy na parcely. Dnes jsou mnohdy zastavěné velkými městy, včetně Prahy a Brna. Mají tudíž vyšší tržní ceny než políčka za vsí. Předchozím politickým garniturám k výpočtu posloužily materiály ČVUT, Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, ověřovalo je ministerstvo kultury i nezávislá poradenská firma Ernst & Young.
Také podle někdejšího nálezu Ústavního soudu „výměra původního církevního majetku nevykazuje znaky libovůle či omylu zákonodárce, nýbrž má rozumnou a přiměřenou vazbu na dostupné historické údaje“. Soud rovněž vyvrátil námitku, že církve nebyly skutečným vlastníkem, a proto bylo vrácení majetku darem: „Lze hovořit o v pravém slova smyslu obnovení vlastnického práva, jak je chápal někdejší Obecný občanský zákoník i současný Občanský zákoník.“

STÁT VYDĚLAL MILIARDY

Církevní majetek vracely i další postkomunistické země, tedy i ty, s nimiž jsme sdíleli osud a právo pod vládou Habsburků i komunistů.
Dokonce ani samotní konfiskátoři vlastnictví církví nezpochybňovali.
Jejich Generální prokuratura v roce 1954 uvedla, že „majetek církví není socialistickým vlastnictvím, vlastnictví církví trvá a stát toliko dozírá a chrání“. Výsledek ochrany nechme bez komentáře.
Komunistický režim protiprávně užíval církevní majetek čtyřicet let a ještě dalších dvacet let ten demokratický. Stát z jeho výnosů získal miliardy. Podle studie národohospodářské fakulty VŠE je jeho zisk za období 1948–2007 po odečtení státní podpory církvím 168,6 miliardy korun. Uzavřené vyrovnání navíc státu ušetřilo další peníze, pokud by se církve o majetek soudily, případně by o státní příspěvek požádaly další, později registrované církve – například Ústředí muslimských obcí nebo jehovisté.

A CO NAŠE JISTOTY?

Prezident Zeman prý zákon podepíše. Peníze ze zdanění by podle něj mohly sloužit k opravám památek.
Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD pro Reflex myšlenku upřesnil – peníze by „zůstaly v resortu kultury na transparentním účtu a byly pak využity na obnovu kulturních památek, duchovních i hmotných. Pan premiér mi řekl, že to je výborná myšlenka.“ Čili si tu výbornou socialistickou myšlenku přeložme: stát církvím sebere peníze a pak jim z nich milostivě cosi dá zpět.
S ohledem na dosavadní nálezy Ústavního soudu se však dá předpokládat, že uvalení daně a porušení smluv soudci označí za protiústavní. Ale čistě hypoteticky – co když neoznačí? Pak se můžeme jen modlit, co se stane s dohodnutou odlukou církví od státu, zda od smluv s tak nespolehlivým partnerem, jako je český stát, církve neodstoupí. O právních jistotách nás ostatních nemluvě. Jak říkávaly babičky: Pánbůh s námi a zlý pryč.

KDYŽ ZLODĚJ KŘIČÍ: „CHYŤTE OKRADENÉHO!“

Úsměvy spojenců ve sněmovně, která uvalila na církevní náhrady daň VÝŠE NÁHRAD podle zákona z roku 2012, kterou stát vyplatí během 30 let Apoštolská církev 1 056 336 374 Kč Bratrská jednota baptistů 227 862 069 Kč Církev adventistů sedmého dne 520 827 586 Kč Církev bratrská 761 051 303 Kč Církev československá husitská 3 085 312 000 Kč Církev řeckokatolická 298 933 257 Kč Církev římskokatolická 47 200 000 000 Kč Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 Kč Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 118 506 407 Kč Evangelická církev metodistická 367 634 208 Kč Federace židovských obcí v České republice 272 064 153 Kč Jednota bratrská 601 707 065 Kč Luterská evangelická církev a. v. v České republice 113 828 334 Kč Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847 Kč Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 Kč Slezská církev evangelická augsburského vyznání 654 093 059 Kč Starokatolická církev v České republice 272 739 910 Kč Poznámka: Římskokatolická církev se vzdala části svého podílu na náhradě za nevrácený majetek ve prospěch ostatních církví, i těch registrovaných po roce 1989. Mj. se tím umožní postupné snižování a následně i zrušení státního příspěvku na podporu činnosti církví, čímž dojde k jejich odluce od státu. Před přijetím zákona stát hradil 17 z 33 registrovaných církví výdaje na jejich duchovní. Baptisté se peněz vzdali.

***

ZASÁHNE-LI ÚSTAVNÍ SOUD, KOMUNISTICKÝ VLK SE NAŽERE A PRÁVNÍ STÁT ZŮSTANE CELÝ. ANDREJ BABIŠ PAK VOJTĚCHU FILIPOVI ŘEKNE: „SORRY JAKO, MY JSME DOHODU SPLNILI.“

Reflex , Strana: 8 , Autor: JANA BENDOVÁ