Festival Devět bran po patnácté vzpomene osudné Křišťálové noc

V Koncertní síni Bohuslava Martinů v Trutnově bude ve středu v 19 hodin zahájena vernisáží výstava grafik Elisy Spevákové, kterou doprovodí duo Hlasabas – ohlasy Starého Zákona v české písni. Tím také začne již po patnácté festival Devět bran. Připomenuto bude smutné osmdesáté výročí tak zvané Křišťálové noci, kdy došlo k pogromu na Židy po celém území Velkoněmecké říše včetně Trutnova.

„Šlo o organizovanou akci nacistů, která se však nesetkala s odporem obyvatelstva. Snad mnozí nesouhlasili, ale báli se, ale mnozí také souhlasili a víceméně aktivně se zúčastnili. Ve zpětném pohledu víme, že to vše bylo bez skutečně reálného základu, že to byl jen uměle a vypočítavě probouzený atavismus vůči skupině obyvatelstva, který skončil vraždou šesti milionů lidí,“ uvedl organizátor festivalu, farář Tomáš Molnár. V Trutnově v této souvislosti lehla popelem synagoga a došlo k násilnostem a ohavnostem, které v civilizovaném světě, zdálo by se, nemají místa. Z více než osmdesátičlenné židovské obce byla polovina zabita a druhá polovina musela utéct. Podle Molnára z ní v Trutnově nezůstal snad vůbec nikdo, a zůstal-li, ke svému původu a náboženství se veřejně nehlásí…

Festival si mimo jiné klade za cíl připomínání těch, kteří tu měli přirozeně být a nejsou, připomínání toho, čeho je člověk schopen. „Chceme vzpomínat, varovat, apelovat a volat k lidské odpovědnosti způsobem nanejvýš přirozeným – kulturou. Vedle klasické hudby uvádíme spíše menšinové žánry, máme před sebou výstavu mladé výtvarnice, vzpomínkové sejití a ekumenické bohoslužby,“ dodal organizátor Molnár.

PROGRAM FESTIVALU DEVĚT BRAN - SÍŇ BOHUSLAVA MARTINŮ

  • Středa 7. 11. v 19.00: Vernisáž výstavy grafik Elisy Spevákové
  • Čtvrtek 8. 11. v 19.00: Osobní svědectví o šóa Michaely Vidlákové, doprovodí skupina Augenblick
  • Pátek 9. 11. v 9.00: Osobní svědectví o šóa Michaely Vidlákové (pro školy), doprovodí skupina Augenblick
  • Pátek 9. 11. v 9.00: Ivan Herák a jeho synové – známý houslový virtuóz a jeho nadané děti
  • Sobota 10. 11. v 19.00: Felix Slováček Jr. a MLP komorní soubor
  • Neděle 11. 11. v 10.00: Společné bohoslužby Českobratrské církve evangelické a Československé církve husitské s Achabem Haidlerem
  • Neděle 11. 11. ve 12.00: Vzpomínkové shromáždění s Achabem Haidlerem na místě vypálené synagogy
  • Neděle 11. 11. v 19.30: Kapela Holinky – Klezmer, Swing, balkánský, rusínský, ruský a romský folklor s koštem vína z Izraele