Demonstrace Berlín nosí kippu byla skvělá. Řekla antisemitismu jasné ne!

Nařizovat ostatním, zda mohou, nebo nemohou nosit hidžáb, burku, nebo jarmulku je hloupé a snad ještě hloupější je proti odlišně oděným lidem pořádat útoky, nebo snad nějaké virtuální štvavé kampaně vytvářející umělohmotné spojnice mezi terorismem, ženou v burce, nebo mladíkem štrádujícím si vesele s jarmulkou na hlavě po ulici jarního města.

Se zvyšujícím se příklonem k ultranacionalismu se stále více daří islamofobii a v neposlední řadě také antisemitismu. Krajní pravice s krajní levicí oživuje své trošičku zapomenuté tradice, kdy se osobní frustrace s odporem proti vlastní maličkosti, osobním neschopnostem a životním průšvihům projevují nenávistí ke všemu odlišnému, na první pohled neznámému a tudíž také z xenofobního pohledu nebezpečnému.

N eonácek nechápe, proč Žid nosí jarmulku a stejně tak s některými krajními levičáky může človíček s hákenkrojcem na zádech dostat kopřivku z ženy s hidžábem na hlavě, protože populistická média s pravidelnou přesností přiživují předsudky a přinášejí za pomoci jednoduchých zkreslování a trapných klišé odpor k symbolům islámu, protože toto náboženství přeci není podle reportérů třetí cenové kategorie náboženstvím, ale politickou doktrínou, proti které je nutné na základě jednotlivých facebookových komentářů a žlučovitých výpotků povstat třeba za pomoci záškodnických akcí, jakými může být například pomazání kliky vepřovým sádlem, nebo v tom nejhorším případě také vypálení muslimských modliteben v nejbližším okolí.

To, co se dnes děje například v Německu, ale také dalších evropských zemích, to se před několika desetiletími stávalo Židům. Mnoho milovníků neonacismu si totiž islamofobii vybralo jako předstupeň, se kterým se získá obliba na veřejnosti, aby později, až budou karty nenávisti rozdány, mohlo dojít i na ty Židy, proti kterým taktéž narůstá nenávist hlavně mezi oběma póly politických spekter a některými představiteli ultranacionálních nálad čerpajících z ideálů panarabismu narušovaného vznikem a existencí Státu Izrael.

Kdyby média nepomáhala k dehumanizaci části obyvatel a politici svými rozhodnutími neživili populistický pohled na svět, k mnoha projevům nenávisti nemuselo nikdy dojít.

A kdyby nedocházelo v Izraeli k porušování základních lidských práv směrem k palestinské komunitě, možná by antisemitismus nezažíval takový rozkvět. Na islamofobii se také podílí židovský ultranacionalismus kladoucí si nárok na něco, co je přinejmenším historicky sporné.

Samozřejmě, žádná z kdyby nejsou „všespásná“ a za projevy nenávisti je zodpovědný vždy konkrétní jedinec mnohdy své zločiny ukrývající za vlastním výkladem náboženství, nebo podstaty spravedlnosti. A pokaždé se jedná o odporné nechutnosti, které by nikdy neměly patřit do moderní společnosti. Trapný a odporný je také ultranacionalismus, ať už volá po společenství bílých křesťanů, nebo etnicky jednolitém území, ve kterém nemá část obyvatel co pohledávat. Stát Izrael má právo na svou existenci, ale stejné právo má také Palestina.

Mnohdy nepochopení obyčejné tolerance s neschopností adekvátně edukovat cílové skupiny a potírat zločiny z nenávisti vytváří jeden z hlavních spouštěčů projevů nenávisti.

Podívejme se například na sousední Německo, kde roste nenávist vůči muslimům a spolu s tím se zvyšuje také nenávist vůči Židům, protože tamější krajní pravice zažívá svůj růst iniciovaný například úspěchem Alternativy pro Německo, jež se do parlamentu dostala hlavně díky populistickým heslům, slibům a zkreslenému rozebírání v médiích přetřásaných témat, jako jsou například uprchlická otázka, nebo zda mohou muslimky na veřejnosti chodit v burce, nikábu, či hidžábu.

Kde roste jedna nenávist, tam vzniká podhoubí pro snadnější život také pro nenávist další.

Krajní pravice je nabuzená, má dva základní nepřátele. Jedním, tím společensky přijatelnějším se stal muslim a tím méně „žádaným“ zůstal Žid.

Někdo by mohl říct, že část krajní levice smýšlí velmi podobně jako krajní pravice a měl by nepochybně pravdu. Ultranacionalismus, třeba v článku již zmíněný panarabismus může být dalším zdrojem antisemitismu, stejně jako židovský ultranacionalismus může být zdrojem islamofobie.

Jak již bylo o několik řádků výše řečeno, proti nenávisti může společnost bojovat kromě edukace a policejní represe, také pořádáním protestních akcí, jakou byla například ta včerejší v Berlíně, kdy účastníci vyšli do ulic s jarmulkou, neboli kippou na hlavě. Byl to báječný nápad, jak ukázat zatroleným mozkům, že čas nahnědlých a dosti zasmrádlých ideologií ještě nenastal.

2 000 – 2 500 Berlíňanů vyšlo do ulic na protest proti antisemitismu s kippou na hlavách. Byla to akce solidarity s židovským sdružením z berlínské Fasanstrasse. V hlavním městě Spolkové republiky Německo se podle statistik od roku 2013 zdvojnásobil počet antisemitsky motivovaných trestných činů. to je velmi smutné a společnost se nikdy s takovým nárůstem nesmí smířit. Je velmi nebezpečný, podobně jako r aketový nástup islamofobií motivovaných skutků, jejichž statistiky jsou taktéž hrozné.

Je nepřípustné, aby kdokoli, ať už mluví arabsky, německy, nebo jakkoli jinak útočil na člověka s jarmulkou na hlavě, podobně jako by takový čin byl nepřijatelný v případě útoku na ženu v hidžábu.

Takový zločin z nenávisti musí být po zásluze přísně potrestán. Po internetu koluje video s mladým, arabsky hovořícím mužem útočícím s páskem v ruce proti ženám s jarmulkou na hlavě. Incident se odehrál 17. dubna 2018. Údajným pachatelem byl Palestinec ze Sýrie, který v Německu žije od roku 2015. Za svůj nechutný zločin se nyní násilník nachází ve vazbě.

Kvůli jednomu hlupákovi radikálové dostali na zlatém podnosu další jakoby důkaz o tom, „jak jsou ti muslimové zlí a zákeřní“. Zločin příslušníka minority poslouží ve jménu neopodstatněných generalizací k živení nenávisti, i když je v reálném světě každý zodpovědný pouze sám za sebe.

URL| https://gisat.blog.respekt.cz/demonstr...la-skvela-rekla-antisemitismu-jasne-ne/

26.4.2018 respekt.cz - blog str. 0

Jiří Hrebenar