Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v roce 2018

Ke zpracování 3 577 náhrobků na území dnešního Jihočeského kraje pomohl v roce 2018 příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti. Loňský projekt je součástí většího dlouhodobého projektu a pokryl část jeho plánovaných nákladů.  Cílem, který se v současné době jeví vzhledem k velkému počtu areálů a množství ohrožených náhrobků takřka nedostižným, je zdokumentovat všech 180 hřbitovů, což může trvat ještě nejméně deset let. Provedení všech prací z oblasti dokumentace cenných uměleckých a architektonických prvků brání především nedostatek finančních prostředků. Krátkodobý cíl se jeví blíže. S výjimkou již jen několika set náhrobků, které plánujeme na rok 2019, se daří zpracovat všechny hřbitovy na území Jihočeského kraje.

Na projektu dokumentace náhrobků na židovských hřbitovech se finančně a personálně nejvíce podílí instituce Židovská obec v Praze, Židovské muzeum v Praze a Federace židovských obcí v ČR. Dokumentátory (fotografové a zpracovatelé údajů) jsou Mgr. Iva Steinová (Matana a.s./Židovská obec v Praze), Mgr. Daniel Polakovič (Židovské muzeum v Praze) a Mgr. Petra Vladařová (externí spolupracovnice spol. Matana a.s.). I přes tento intenzivní přístup je největším problémem nedostatek finančních prostředků a z toho plynoucí příliš pomalý postup. Vzhledem k venkovnímu umístění památek čas bohužel pracuje proti nám. Každá koruna, kterou se podaří na příjmovou stránku projektu získat navíc, je proto nesmírně cenná a znamená drobný, ale důležitý krůček vpřed.

V rámci dokumentace v roce 2018 byly zjištěny nové poznatky o pohřbených, které byly představeny na semináři Židé v Čechách (pořádáném Židovským muzeem v Praze a Státním oblastním archivem v Třeboni) a na zasedání Epigrafica et Sepulcralia (pořádané Ústavem dějin umění Akademie věd – Centrem pro epigrafická a sepulkrální studia). V Třeboni byly předneseny příspěvky o židovských hřbitovech v Rožmberku (starý hřbitov), Mladé Vožici, Třeboni a Vodňanech (Daniel Polakovič, Iva Steinová, Petra Vladařová). Na zasedání Epigraphica et Sepulcralia v říjnu 2018 byly předneseny příspěvky na téma „Historické nápisy židovských hřbitovů“ a „Židovský hřbitov v Myslkovicích“ (Daniel Polakovič, Iva Steinová). Přednášky vycházely z poznatků, získaných během posledních let na základě činnosti dokumentace hřbitovů. V letošním a příštím roce budou příspěvky publikovány v sborníku Židé v Čechách 2019 a ve sborníku Epigraphica et Sepulcralia 2020. Příspěvky přednesené na zasedání Ústavu dějin umění Akademie věd jsou plánovány k vytištění vždy s dvouletým odstupem. Ve sborníku roku 2018 vychází studie Ivy Steinové „Symbolika výzdoby židovských náhrobků v Čechách a na Moravě,“ která obsahuje nová zjištění u lokalit, zpracovaných na základě grantů ČNFB 2014 a 2016: Radenín, Jistebnice, Tučapy a Heřmanův Městec.

Se zpožděním budou vytištěny na počátku roku dva sborníky, označené rokem 2018. První z nich obsahuje studii Ivy Steinové s názvem „Židovský hřbitov v Radeníně“, a to v rámci ediční řady Památky jižních Čech 9, České Budějovice 2018, s. 71–90, (publikace v současnosti již po korekturách v tisku Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích). V tomto sborníku je to již v pořadí pátá studie na téma židovských hřbitovů. Na počátku roku 2019 rovněž vychází Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 30, 2018, v němž bude otištěn příspěvek Ivy Steinové „Židovský hřbitov ve Stráži nad Nežárkou,“ s. 36 – 48, v současnosti rovněž po korekturách těsně před vytištěním.

Výsledky dokumentace se zabývá také článek s podtitulem „Informace z průzkumů židovských hřbitovů v jižních Čechách“ ve věstníku židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku Roš chodeš, vycházejícím jako měsíčník (srpen 2018). Tento věstník je vždy ke stažení s dvouměsíčním zpožděním oproti tištěnému vydání.

Dosavadní úsilí na dokumentačních pracích a prezentování jejích výsledků se týká jižních Čech resp. území dnešního Jihočeského kraje. Dalším významným publikačním počinem je plánovaná kniha Židovské hřbitovy na jihu Čech, kterou Národní památkový ústav v Českých Budějovicích zařadil do svého vydavatelského plánu na rok 2021. Tato publikace bude zahrnovat nové poznatky z předcházejícího několikaletého průzkumu jihočeských židovských hřbitovů. Průzkum systematicky uskutečňuje společnost Matana a.s. a spoluvydavateli budou Židovská obec v Praze a Židovské muzeum v Praze. Součástí publikace budou kromě textů a fotografií také plánky a rejstříky různého druhu. Publikace přispěje k poznání  historie židovských komunit a památek v oblasti sepulkrálií na území jižních Čech.

V letošním roce bude v rámci projektu Dokumentace židovských hřbitovů dokončeno zpracování židovských náhrobků na území Jihočeského kraje v počtu necelých 10 000. Tato dokumentace bude dále sloužit i jako podklad k plánování oprav a restaurování náhrobků a výhledově také jako profesionální zdroj informací při hledání pohřbených osob nejen pro odborníky, badatele, ale i pro příbuzné zemřelých nejen z ČR, ale z celého světa.