Dopisy z Prahy do USA popisují postupující holokaust

Knihu dopisů popisujících nástup holokaustu a postupné zákazy pro pražské židovské obyvatelstvo představili ve středu 19. 4. v Praze v Lucerně její editoři a bývalý americký velvyslanec v ČR Andrew Schapiro. Dopisy psali v letech 1939 až 1941 jeho předkové, kteří v okupované Praze zůstali, svým dospělým dětem, jimž se podařilo odjet do USA. Vnoučata však zůstala v Praze a jedním z nich byla i Raya Czerner Schapirová, maminka bývalého ambasadora.

Dopisy představují reportážní popis každodennosti ještě před deportací, jsou psány jazykem intimity, rodinné lásky a naděje, uvádí nakladatel. České vydání zpracovala historička Kateřina Čapková.

Schapirovi prarodiče, manželé Czernerovi, kteří žili v Praze se třemi dětmi, se pokusili z Prahy před nacisty odejít. Důstojník přinesl jen tři povolení

Německému důstojníkovi nabídli svůj velký byt jako výměnu za povolení pro pět osob opustit německou říši. Důstojník ale přinesl místo pěti výjezdních povolení jen tři. Odjeli tedy jen rodiče a malý synek, pětiletá Raya a sedmiletá Helga zůstaly v Praze se strýcem Edwinem a tetou, sestrou paní Czernerové.

Americký konzul slíbil, že obě děvčátka za rodiči brzy pošle. USA ale měly pro uprchlíky kvóty, pro české žadatele byla vyčerpaná. Na poslední chvíli se podařilo díky původu otce přesunout obě dívky do ruské kvóty. V Americe se sešly s rodinou. Raya vystudovala medicínu, vdala se a narodil se jí syn Andrew. V roce 2014 se stal americkým velvyslancem a přijel do Prahy, kterou jeho maminka opustila v předškolním věku.

Raya a Helga přeložily dopisy do angličtiny

Matka Rayi a Helgy zemřela v roce 1990, její dcery našly v pozůstalosti krabici se 77 dopisy psanými jejich babičkou a dědečkem. S razítkem německé cenzury byly odesílané z Prahy do Ameriky v období let 1939 až 1941. První dopisy líčily úzkosti, jak dostat vnučky do Ameriky k rodičům.

Dopisy prolínaly zprávy o obavy o židovské obyvatelstvo, o to, jak s ním Hitler a české úřady naloží. Psalo se o tom, jak jedno nařízení stíhalo druhé a začal proces vedoucí ke zničení evropského židovstva. Raya a Helga dopisy přeložily do angličtiny a s vysvětlivkami nabídly světu autentické svědectví o bezpráví, kterého se na jejich blízkých a všech souvěrcích dopustil antisemitismus a nacismus.

Knihu vydalo Nakladatelství IRENE.

URL| http://www.denik.cz/regiony/dopisy-z-p...uji-postupujici-holokaust-20170419.html

19.4.2017    denik.cz    str. 0   Regiony

    ČTK