Volené orgány

Reprezentace ŽOP
Vedení ŽOP
Revizní komise ŽOP

Reprezentace ŽOP

 • je volena jednou za čtyři roky
 • po shromáždění členů je nejvyšším orgánem obce
 • plní roli obecního parlamentu.

Jednání Reprezentace jsou členům obce přístupná dle Jednacího řádu. 

Složení současné reprezentace:

 • Bányai František
 • Bohbot David
 • Bouda Marek
 • Braun Jozef
 • Daníček Jiří
 • Jelínek Martin
 • Jurečková Ivana
 • Köppl Daniel
 • Král Pavel
 • Kraus Tomáš
 • Krýsl Šimon
 • Kučera Petr
 • Lorencová Eva
 • Moravcová Kateřina
 • Munk Jan
 • Pacovský Jiří
 • Neuwirthová Vida
 • Pasternak Tomáš
 • Pavlát Leo
 • Rappaport Barbora
 • Roubínek Jan
 • Skálová Zuzana
 • Veselá Zuzana
 • Vidláková Michaela

virilní členové:

 • Borges Michal (tajemník)
 • David Peter (rabín)


Vedení ŽOP
Předseda obce
je statutárním zástupcem obce.

Předsedou obce je Dr. Jan Munk. 

Vedení obce
plní roli obecní exekutivy. 

Současné vedení má tyto členy:

 • Jan Munk - předseda
 • František Bányai - 1. místopředseda
 • Eva Lorencová - 2. místopředsedkyně
 • Tomáš Pasternak
 • Jiří Pacovský
 • Barbora Rappaport
 • tajemník Michal Borges
 • vrchní pražský rabín David Peter


Revizní komise ŽOP

Revizní komise je kontrolním orgánem obce a dohlíží na plnění stanov obce.

V současnosti má 7 členů:

 • Dostál Michal
 • Herman Otto
 • Jurečková Petra
 • Karasová Ester
 • Kosáková Jana
 • Pavlíčková Tamara
 • Taussig Tomáš