Staronová synagoga

30.3. pátek předvečer 1. den Pesach večerní bohoslužba 19:12
31.3. sobota ŠABAT 1.den PESACH  2M 12,21 - 51;  
  mf: 4M 28 16 - 25  
  hf: Joz 5,2 - 6,1; 6,27  
  mincha  18:50
  konec šabatu - sfirat haomer 20:21
  2. seder 20:45
1.4. neděle 2. den PESACH  
  3M 22,26 - 23,44  
  mf: 4M 28,16 - 25  
  hf: 2Kr 23,1 -9; 21 - 28  
  mincha 19:25
  konec svátku 20:23
5.4. čtvrtek předvečer 7. den Pesach večerní bohoslužba 19:21
6.4. pátek 7. den PESACH 2M 13,17-16,26   
  mf: 4M 28,19-25  
  hf: 2S 22,1-51  
  večerní bohoslužba 19:23
7.4. sobota ŠABAT 8.den Pesach  
  ŠIR HAŠIRIM 5M 14,22-26,17  
  mf: 4M 28,19-25  
  hf: Iz 10,32-12,6  
  MAZKIR 11:00
  mincha 19:15
  konec svátku 20:33
13.4. pátek večerní bohoslužba 19:30
14.4. sobota ŠABAT EREV ROŠ CHODEŠ  
  ŠMINI 3M 9,1-11,47  
  IS 20,18-42  
  perek 1  
  mincha 19:15
  konec šabatu 20:45
15.4. neděle 1. den Roš chodeš ijar  
16.4. pondělí 2 den Roš chodeš ijar  
20.4. pátek večerní bohoslužba 19:30
21.4. sobota TAZRIA-MECORA 3M12,1-15,33  
  hf: 2Kr 7,3-20  
  perek 2  
  mincha 19:30
  konec šabatu 20:58
27.4. pátek večerní bohoslužba 19:30
28.4. sobota ACHAREJ MOT-KEDOŠIM 3M 16,1-20,27  
  hf: Am 9,7-15  
  perek 3  
  mincha 19:40
  konec šabatu 21:11
     
     
  V sobotu šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.  
  Každý všední den maariv (večerní modlitba) od 19:30.