Sociální oddělení

 

Posláním  Židovské obce je mimo jiné poskytovat nebo zprostředkovat potřebným osobám služby, které jim zajistí takovou podporu a péči, kterou potřebují k důstojnému životu dle individuálních potřeb se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám přeživších holocaustu“.

Sociální oddělení poskytuje první kontakt pro všechny zájemce o sociální služby a sociální služby především osobám patřícím k židovské komunitě a jejich blízkým nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci ať z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci nebo  krizové situace.

 

Registrované sociální služby

  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravorním postižením
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Pečovatelská služba

Ostatní služby

  • Dobrovolnický program
  • Vzdělávání a stáže

                                 

Kontakt: 

             Socální oddělení ŽOP

             Maiselova 18

             110 00  Praha 1

 

            telefon: +420 222 310 951

            e- mail: sociální@kehilaprag.cz

Provozní doba:

              pondělí - čtvrtek: 9 - 15 hod

              pátek jen pro objednané klienty

              (dále dle individuální domluvy s pracovníkem)