Vzdělávání a stáže

 

Vzdělávání

Sociální oddělení nabízí vzdělávací semináře pro pracovníky a zájemce z řad odborné veřejnosti. V současné době jsou v nabídce tyto kurzy: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Etické zdroje judaismu pro sociální služby, 5 hodinový akreditovaný kurz MPSV

Úvod do specifik paliativní péče o židovské klienty, 8 hodinový kurz, akreditace MPSV a ČAS

Úvod do judaismu, 4 hodinový kurz o zájemce o židovské tradice a židovskou kulturu 

Informace o termínech:

Tel.  222 31 09 51, e-mail: socialni@kehilaprag.cz

 

Stáže

Sociální oddělení ŽOP poskytuje studentům vyšších odborných škol a vysokých škol odbornou praxi se zaměřením na sociální práci.

Dále nabízí možnost stáž odborným pracovníkům z oblasti sociálních služeb, případně absolventům rekvalifikačních kurzů.

Hlavní účel poskytování praxí a stáží:

  • Možnost poskytnout vyšším odborným a vysokým školám praktickou přípravu studentů.
  • Seznámit studenty, stážisty se službami, které naše organizace poskytuje.
  • Podpořit šíření možnosti využití služeb.
  • Využít zlepšování služeb z hlediska zpětné vazby studentů, stážistů na realizaci služeb.

 

Informace: Ing. Jana Wichsová, email: wichsova@kehilaprag.cz,  tel: 224 800 822