Pečovatelská služba

 

Služba je určena osobám které z důvodu věku, zdravotního stavu či postižení vyžadují dopomoc jiné osoby.

Pečovatelská služba usiluje o to, aby klient:

 • setrval v domácím prostředí co nejdéle a udržel si co nejvyšší možnou míru soběstačnosti
 • uchoval si stávající schopnosti a zachoval vlastní způsob života
 • s pomocí poskytovaných služeb zvládal každodenní činnosti, které není schopen zvládat sám
 • díky službám byl nadále aktivní ve společenském kontaktu
 • získal potřebné informace a podporu v obtížných životních situacích

 

Poskytujeme

 • Terénní pečovatelskou službu v místě bydliště klienta (na území hl. m. Prahy)

Provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 16.00

 • Ambulantní pečovatelskou službu v Penzionu Charlese Jordana ( Janovského 992/46, Praha 7  170 00)

Provozní doba: pondělí - neděle 8.00 – 20.00

Pečovatelská služba sídlí v přízemí bytového domu, kde je poskytováne trvalé bydelní pro seniory a sociální služby. .

 • Program krátkodobé péče v Penzionu Ch. Jordana

Clem programu je pomoci rodinám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou, která z důvodu věku, zdravotního postižení či stavu,po propuštění z nemocnice po úrazu, či operaci, vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

Mezi  základní činnosti služeb patří

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (tj. podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, prostorová orientace, pohyb ve vnitřním prostoru)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (tj. úkony osobní hygieny, péče o vlasy a nehty)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění (tj. zajištění oběda, jeho dovoz nebo donáška, pomoc při přípravě a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (tj. běžný úklid, pomoc při zajištění velkého úklidu, nákupy a pochůzky, praní a žehlení)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady, na procházky).
 • základní sociální poradenství

 

Cena za službu

Pečovatelská služba je zpoplatněna dle platného ceníku. Pro držitele osvědčení dle zákona 255/1945 Sb. jsou poskytovány bezplatně.

Kontakty

Sociální pracovnice  Bc. Kateřina Paseková - ambulantní forma služby,  program krátkodobé péče -  226 235 150, 724 359 872, pasekova@kehilaprag.cz

Sociální pracovnice Mgr. Jana Ben Gigi  - terénní forma 226 235 150,,724 356 540,  bengigi@kehilaprag.cz

www. kehilaprag.cz