Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je určena pro rodiny, patřící především k  židovské komunitě, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a nacházejí se v nepříznivé životní situaci.

 

Popis služby

Terénní a ambulantní služba, která zahrnuje: sociální poradenství, psychoterapeutické služby, výlety, pobyty, letní a příměstské tábory pro děti, vzdělávací aktivity pro rodiče, pomoc v období těhotenství a po narození dítěte – obědy, pochůzky, Komunitní rodinné centrum Gešer – vzdělávací a komunitní programy.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů - domácnosti, instituce, veřejné prostory a objekty ŽOP

Provozní doba: Pondělí – pátek 9-16h

Celková kapacita: 20 rodin s dětmi

 

Základní činnosti služby

  • sociální poradenství
  • psychoterapeutické služby
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Cena za službu

Služba je poskytována bezplatně.

 

Kontakty

Službu zajišťuje:

Sociální  pracovnice Mgr. Ivana Praksová,

tel. 224 800 819, 728 431 034, praksova@kehilaprag.cz

 

Maiselova 18, Praha 1

2. patro, kancelář č. 27