Spolu až do konce

SPOLU AŽ DO KONCE 2015

Pilotní program zaměřený na podporu péče o umírající v ČR

NADAČNÍ FOND AVAST

http://nadacnifond.avast.cz/

 

Projekt Spolu až do konce

Projekt „Jachad – Spolu až do konce“ je  dalším projektem Sociálního oddělení s finanční podporou Nadace Avast.

Cílem projektu je umožnit lidem, kteří si to přejí, zemřít „mezi svými“ – tj. doma, v Penzionu Ch. Jordana nebo na Hagiboru, v případě potřeby s podporou služeb paliativní péče.

Rádi bychom našim klientům a vůbec členům komunity nabídli několik forem pomoci, které se budou navzájem doplňovat a navazovat na sebe, vyústěním projektu by měl být systém buď nastavené spolupráce s externími hospicovými službami anebo vytvoření vlastního paliativního týmu.

Paliativní medicínu by doplňovaly ostatní služby – pečovatelské služby, služby domácí péče (home care), sociální poradenství, psychoterapie, pomoc dobrovolníků, spirituální podpora, ergoterapie, krizová intervence a další služby tak, aby byla co nejvíce zachována kvalita života umírajících a terminálně nemocných.

V rámci projektu také chceme rozšířit povědomí o tom, jaké jsou židovské kořeny a zdroje týkající se tématu umírání a o tomto tématu více hovořit i v rámci židovské komunity.

Součástí projektu je i vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb ve všech střediscích ŽOP.

 

 

Více informaci vám poskytne

Mgr. Irena Němcová, sociální pracovnice

nemcova@kehilaprag.cz