O Rabinátu

Výsledek obrázku pro radnice židovského města

Kanceláře pražského rabinátu se nacházejí v budově Židovské radnice.

 

Vrchním pražským rabínem je rabín David Peter.                                                                 

 

Rabinát má na starosti náboženský život obce.                                                                              
Úkoly pracovníků rabinátu zahrnují zajištění pravidelného konání bohoslužeb 
jak ve všední dny, tak o svátcích, zajištění vyučování judaismu, dále obřízky, 
oslavy bar micva, svatební obřady a pohřby. 
Rabinát rovněž provozuje rituální lázeň (mikve).                                               
Rabinát je zodpovědný za rituální dohled (kašrut) a poskytuje certifikáty 
o rituální způsobilosti velké řadě výrobců potravin, akceptovaných vrchním 
rabinátem Izraele.

 

 Bohoslužby:

Staronová synagoga: Kabalat Šabat a večerní bohoslužba maariv se koná každý 
pátek večer hodinu před setměním. 
Ranní bohoslužba šacharit se koná každou sobotu a začíná v 9:00. 
Od května do srpna začíná Kabalat Šabat a Maariv ve 19:30. 
Maariv ve všední dny začíná v 19:30.                                                                                                                            
Vysoká synagoga: Bohoslužby se zde konají denně. Šacharit začíná v 8:30. 
Mincha ve 14:00.      

 

Jeruzalémská synagoga: V sobotu a o svátcích začíná Šacharit v 8:50.

 

  

 Kontakt:

 

 

Sekretariát:                  +420 224 800 849     rabinat@kehilaprag.cz

Mikve (jen pro ženy):   +420 731 136 013     mikveprag@gmail.com

Nový židovský hřbitov: +420 226 235 216     koci@kehilaprag.cz