Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, poskytovatelem je Židovská obec v Praze

Posláním  Židovské obce v Praze je mimo jiné poskytovat nebo zprostředkovat potřebným osobám služby, které jim zajistí takovou podporu a péči, kterou potřebují k důstojnému životu dle individuálních potřeb se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám přeživších holocaustu“.

Kontakty:

Židovská obec v Praze

Sociální oddělení

Maiselova 18, Praha 1

tel: 222 310 591

email: [email protected]

Kontaktujte nás, prosím, nejlépe v době PO až ČT od 9:00 do 16:00 hodin

Cíle služby

 • vytvořit podmínky pro udržování mentálního i fyzického zdraví seniorů a osob se zdravotním postižením
 • zachovat soběstačnost seniorů a prodloužit jejich aktivní život
 • zlepšit společenské a pracovní uplatnění lidí se zdravotním postižením.
 • podpořit klienty v zapojení do komunitního a kulturního života, a tím preventivně působit proti pocitu osamění a společenské izolace.

                    

Komu je služba určena

Senioři nad 65 let věku a dospělí se zdravotním postižením.

Popis služby

V rámci služby poskytujeme základní sociální poradenství, individuální a skupinové aktivity a aktivizační činnosti. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta a v objektech poskytovatele.                                                                                             

Principy poskytování služby

 • respekt ke všem klientům, jejich individuálním osobnostem a životním příběhům
 • zachování základních lidských práv a svobod
 • podpora vlastních zdrojů klienta, rodinných a komunitních vazeb
 • hledisko náboženského vyznání a dodržování zásad judaismu

Služba nabízí zejména:

 • Poradenství v sociální oblasti a oblasti sociálních služeb
 • Pomoc při zajištění sociálních a zdravotnických služeb
 • Pomoc při vyřizování úředních záležitostí a doprovody na jednání s institucemi
 • Sociální aktivizace v pracovní oblasti
 • Trénování paměti, pozitivního myšlení a koncentrace
 • Skupinové kondiční a rehabilitační cvičení
 • Výlety a vycházky, rekondiční a turistické pobyty
 • Individuální psychoterapie
 • Individuální fyzioterapie a ergoterapie
 • FIE – trénink myšlení

 

Zájemce o službu se může informovat na sociálním oddělení osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně. Informace o službě poskytnou sociální pracovnice, které pomohou zajistit služby dle potřeb zájemce.

Služba je poskytována bezplatně. Vybrané programy jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku poskytovatele.