Registrované sociální služby

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Tyto služby jsou určeny především osobám patřícím k židovské komunitě a jejich blízkým, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci ať už z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci,

krizové situace nebo zdravotního stavu

Kontakt:

Sociální pracovnice Mgr. Jana Klabanová

tel. 224 800 822, , klabanova@kehilaprag.cz

Sociální  pracovnice Mgr. Ivana Praksová, tel. 224 800 819, 728 431 034, praksova@kehilaprag.cz

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je určena pro rodiny, patřící především k  židovské komunitě, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a nacházejí se v nepříznivé životní situaci.

Kontakt:

Sociální  pracovnice Mgr. Ivana Praksová,

tel. 224 800 819, 728 431 034, praksova@kehilaprag.cz

 

Pečovatelská služba

Ambulantní  a terénní služba, která pomáhá klientům s běžnými činnostmi v domácnosti - nákupy, úklid, pomoc s hygienou, zajištění stravy, pochůzky a doprovody, praní prádla a další služby

dle individuální dohody. Součástí je také sociální poradenství a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů – domácnosti, instituce,veřejné prostory. 

Kontakt:

Sociální pracovnice  Bc. Kateřina Paseková - ambulantní forma služby, program krátkodobé péče -  226 235 150, 724 359 872, pasekova@kehilaprag.cz

Sociální pracovnice Mgr. Klára Heroutová  - terénní forma služby, 226 235 150, 605 803 252, heroutova@kehilaprag.cz