Besamim

Skupina Besamim vznikla roku 1995 v Praze jako taneční kroužek pod záštitou Bejt Praha. Díky podpoře této organizace začaly probíhat pravidelné kurzy Izraelských lidových tanců, které za svou historii stačily přilákat nemalé množství zájemců. Od roku 1999 vyvíjíme svou činnost v rámci aktivit Židovské obce v Praze:

  • Pravidelné taneční hodiny.
  • Veřejná vystoupení při různých příležitostech.
  • MACHOL Čechia - mezinárodní seminář s učitelem ze zahraničí.

Kontakt:

Ondřej - tel. +420 603 852 917
Linda - tel. +420 602 451 937
[email protected]