ČUŽM

Česká unie židovské mládeže

Česká unie židovské mládeže (zkráceně ČUŽM) je nejstarší fungující židovská mládežnická, dobrovolnická organizace v České republice. Ideově navazuje na aktivity zejména předvalečného čs. spolku Blau-Weiss, Hašomer Haca'ir, ale i jiných židovských mládežnických spolků a hnutí, např. ŽSK Makabi, židovského skautského hnutí či odkazu dětí a mládeže v Ghettu Terezín. V současnosti se k této organizaci hlásí v ČR i v zahraničí kolem tisíce osob. ČUŽM je jednou z přidružených organizací Federace židovských obcí v České republice.