Sekretariát ŽOP

Žádost o povolení k focení v objektech ŽOP

Sekretariát zajistí povolení k fotografování a natáčení v objektech ŽOP (Staronová synagoga, Jeruzalémská synagoga, budova radnice ŽOP a Nový židovský hřbitov, Starý židovský hřbitov na Žižkově, historická mikve). Žádost zašlete na adresu sekretariat@kehilaprag.cz nebo beckova@kehilaprag.cz.

V žádosti musí být uveden účel natáčení nebo fotografování, institut, který žádá o povolení, zodpovědná osoba, časový rozvrh a seznam osob, které budou povolení potřebovat.

V sobotu a o židovských svátcích nelze fotografovat ani natáčet.

Fotografování i natáčení v objektech ŽOP je zpoplatněno podle ceníku ŽOP. Výjimka je možná pouze na základě rozhodnutí tajemníka obce. Povolení k natáčení hraných filmů se neuděluje.

 
Kontakt

tel: 224 800 812-13
fax: 222 318 664
e-mail: sekretariat@kehilaprag.cz