24.7.
2017

Promítání snímku Konec vzpomínek? a diskuze s režisérem

  • Kulturní událost
  • Kulturní událost

V rámci doprovodného programu k výstavě GERHARDA RICHTERA promítáme snímek Petera Scheinera „Konec vzpomínek?“ za účasti režiséra a jeho ženy Susanne, která se podílela na natáčení. Po filmu bude následovat tlumočená diskuze s tvůrci.
 
Opravdu existovalo Kontaktní místo pro přeživší holocaustu ve Švýcarsku? A nyní se rozpouští? Proč, a co to vypovídá o našem vztahu k historii? Co to říká o současném Švýcarsku? Je zdejší zpracování minulosti uzavřené? Podobnými otázkami provokuje Peter Scheiner ve svém hodinovém dokumentu KONEC VZPOMÍNEK?

Pořádá Goethe Institut

Anežský klášter

24. 7. od 18.00

https://www.goethe.de/ins/cz/cs/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21008480

Nejbližší akce a události v měsíci

středa 26. 7. 2017 od 18.00

Varhanní koncert v Jeruzalémské synagoze

Přemysl Kšica

program: J. S. Bach, R. Schumann, B. A. Wiedermann, F. Liszt

vstupné dobrovolné

Datum 2. srpna bylo prohlášeno Radou Evropy mezinárodním Dnem připomínky vyhlazení Romů a Sintů.

V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali tzv. cikánský rodinný tábor, který byl součástí vyhlazovacího tábora s ná...

V tzv. cikánském táboře v sektoru BIIe v Auschwitz-Birkenau bylo vězněno celkem přes 4500 Romů a Sintů deportovaných z území Protektorátu Čechy a Morava...

Významná výročí spojená se dnem 2. srpna jsou příležitostí k

  • vyjádření úcty k nevinným obětem rasového pronásledování během druhé světové války,

  • vyjádření soucitu s nelidským a krutým zacházením, kterému byli lidé vystaveni,

  • vyjádření uvědomění si zodpovědnosti za zločiny našich předků,

  • vyjádření požadavku na zodpovědné a relevantní řešení situace na místě protektorátního koncentračního tábora v Letech u...

V souvislosti s tímto výročím Židovská obec v Praze zajistí

  • vyvěšení romské vlajky dne 2. srpna ve 13 hodin na budově radnice

  • informování o této situaci své členy

  • svoji účast na připomínkové akci v Praze dne 2. srpna 2017.