Kdo zvětší velkého?

3.4.2019

3. 4. středa v 18 h, Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro
Kdo zvětší velkého? Nadcházejícímu svátku Pesach předcházejí dva šabaty, které jsou úzce spojeny s příběhem o vyjití Židů z Egypta. První z nich, Šabat hachodeš, připomíná určení novoluní hebrejského měsíce nisan zmíněné již v  Tóře. Od tohoto období se pak odvíjejí všechny následující události exodu počínaje Šabatem hagadol (tzv. Velkým šabatem), který dle rabínské tradice připadá na 10. den tohoto měsíce. Proč je právě tento šabat označován jako velký? Jak je jeho velikost spojena s obětováním beránka pro pesachovou oběť? Nebo kdo naopak tímto činem získal na velikosti? Tyto a mnohé další otázky zodpoví ve své přednášce zemský rabín Efraim Karol Sidon.  Vstup volný

 

Nejbližší akce a události v měsíci

26.3. března 18:00 - 19:30

Rodina Haurowitzových a její letní sídlo v Roztokách nad Vltavou.

OVK ŽMP, Maiselova 15

28.3. března 18:00 - 19:30

Bolševický darebák či sionistický mecenáš?

Maiselova synagoga

3.4. dubna 17:00 - 18:30

Vernisáž výstavy fotografií Marka Boudy Horizont událostí

Jeruzalémská synagoga

3.4. dubna 18:00 - 19:30

Kdo zvětší velkého?

OVK ŽMP, Maiselova 15

Všechny akce >