Old-New Synagogue

26.1. pátek večerní bohoslužba   16:27
27.1. sobota Den památky obětí holokaustu    
  ŠABAT ŠIRA    
  BEŠALACH 2M 13,17-17,16    
  hf: Sd 4,4-5,31    
  mincha    
  konec šabatu   17:39
30.1. úterý Erev Tubišvat    
31.1. středa Tubišvat    
2.2. pátek večerní bohoslužba   16:39
3.2. sobota JITRO 2M 18,1-20,23    
  hf: Iz 6,1-7,6; 9,5-6    
  mincha    
  konec šabatu   17:50
9.2. pátek večerní bohoslužba   16:51
10.2. sobota ŠABAT ŠKALIM    
  MIŠPATIM 2M 21,1-24,18    
  mf: 2M 30,11-16    
  hf: 2Kr 12,1-17    
  mincha    
  konec šabatu   18:01
14.2. středa Erev Roš chodeš ADAR    
15.2. čtvrtek 1. den Roš chodeš ADAR    
16.2. pátek 2. den Roš chodeš ADAR    
  večerní bohoslužba   17:03
17.2. sobota ŠABAT HAFSAKA RIŠONA    
  TRUMA 2M 25,1-27,19    
  hf: 1Kr 5,26-6,13    
  mincha    
  konec šabatu   18:12
23.2. pátek večerní bohoslužba   17:15
24.2. sobota ŠABAT ZACHOR    
  TECAVE 2M 27,20-30,10    
  mf: 5M 25,17-19    
  hf: Is 15,2-34    
  mincha    
  konec šabatu   18:24
28.2. středa půst Esteřin   5:12 - 18:14
  Erev Purim    
1.3. čtvrtek PURIM     
2.3. pátek večerní bohoslužba   17:27
3.3. sobota ŠABAT HAFSAKA ŠENIJA    
  KI TISA 2M 30,11-34,35    
  hf: 1Kr 18,1-39    
  mincha    
  konec šabatu   18:35
  ***    
  V sobotu šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
  Každý všední den maariv (večerní modlitba) od 19:30.
  ***