SUKKOT 5778 at the Old-New Synagogue

 

SUKKOT 5778

OLD-NEW SYNAGOGUE

 

Erev Sukkot (Wed 4.10.2017)

Mincha and Maariv                  18:15

1.day Sukkot (Thu 5.10.2017)

Shacharit                                  9:00

Mincha and Maariv                  18:15

2.day Sukkot (Fri 6.10.2017)

Shacharit                                  9:00

Kabalat Shabbat                       18:12

Shabbat Chol hamoed (7.10.2017)

Shacharit                                  9:00

Mincha and Maariv                  17:45

End of Shabbat                       19:16

Erev Shmini atzeret (Wed 11.10.2017)

Shacharit (at the High Synagogue) 8:30

 Mincha and Maariv                      18:00

Shmini atzeret (Thu 12.10.2017)

Shacharit                                 9:00

                Mazkir                                   11:00

                Mincha                                  17:30

Maariv and Hakafot               18:20

Simchat Tora (pátek 13.10.2017)

Shacharit                                 9:00

Hakafot                                 10:00

Kabalat Shabbat                     17:56

 

High Synagogue - only chol hamoed