בית הכנסת הגבוה

On weekdays, Shacharit at 8:30 a.m.,
Mincha at 2:00 p.m., on Shabbat at 1:30 p.m.