מסמכים

Stanovy 2008.rtfלהורדה
Jednací řád reprezentaceלהורדה
Stanovy ŽOPלהורדה
Stanovy ŽOPלהורדה
Zpráva o hospodaření ŽOP v roce 2017להורדה
ELECTIONS RULES.pdfלהורדה
STATUTES.pdfלהורדה
RULES OF PROCEDURE - ASSEMBLY OF MEMBERS.pdfלהורדה