מסמכים

Stanovy 2008.rtfלהורדה
Stanovy ŽOPלהורדה
Jednací řád reprezentaceלהורדה
Organizační řád ŽOPלהורדה
ELECTIONS RULES.pdfלהורדה
STATUTES.pdfלהורדה
RULES OF PROCEDURE - ASSEMBLY OF MEMBERS.pdfלהורדה