מדרשה

תוכנית מדרשת "תפארת עוזי" ע"ש הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, אב"ד ק"ק פראג לשנת תשע"ו

שני –      18:00-19:30 – משנה ותלמוד – הרב מיכאל דושינסקי (באנגלית)
               

שלישי –  17:00-18:30 – מהר"ל , גבורות השם – הרב אפרים סידון (בצ'כית)
            20:00-21:20 – מבוא ליהדות, תפילות ופיוטים – הרב דוד פטר (בצ'כית)
               
רביעי -    20:00-21:20 - תלמוד – הרב דוד פטר (בצ'כית)


חמישי – 17:00-18:30  – שמשון רפאל הירש: פירוש התורה – הרב אפרים סידון (צ'כית)
           18:30-19:30 - נביאים כתובים - הרב מיכאל דושינסקי (באנגלית)