פסח תשע

פסח תשע"ז – זמני תפילות בבית הכנסת הירושלמי


שבת .31.3 פסח  א' -      שחרית                      8:50
ראשון .1.4 פסח  ב'  -     שחרית                      8:50
חמישי .5.4 ערב חג שני  מנחה ומעריב            19:20

שישי.6.4 פסח ז'             שחרית                      8:50

                                   מנחה ומעריב               19:20 

שבת .7.4 פסח ח'           שחרית                      8:50              
                                   מזכיר                         10:45