Adolf Hitler: Jak by dopadl před norimberským tribunálem?

Je však nesporné, že Hitler je největším zločincem třetí říše. Jak by asi dopadl, kdyby se dožil stání před Norimberským tribunálem?

Adolf Hitler (1889–1945) by nikdy nemohl být nejmocnějším pánem světa, kdyby neměl jistá nadání. Nadání manipulovat lidmi. Nadání okouzlit je svým šarmem a charismatem. Díky tomuto umu si dokáže podmanit davy, ale také zejména široké řady věrných služebníků a podřízených. I když se mnohdy může zdát, že je Hitler nepevným a nerozhodným lídrem, opak je pravda.

Více zde