Česko si připomíná židovské a romské oběti holokaustu

Vladimír KROC, moderátor

Česko si dnes připomíná židovské a romské oběti holokaustu veřejným čtením jejich jmen v rámci 14. ročníku vzpomínkového dne Jom ha-Šoa. O čtrnácté hodině se do těchto pietních akcí zapojilo více než 20 měst. Účastníci vzpomínek obdrželi seznam několika jmen se stručnými osobními údaji a ta pak mohli veřejně přečíst. Seznamy jmen vycházejí z databáze obětí, kterou vytvořil institut terezínské iniciativy. Zdravím tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause, dobrý den.

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí

Dobrý večer. Můžeme krátce přiblížit tradici těchto vzpomínek, jaký podnět byl na jejich počátku?

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí

Tak podnět bylo původně připomenutí si povstání ve varšavském ghettu. Ono se vžila především po válce taková poměrně nelichotivá záležitost, která portrétovala ty židovské oběti jako někoho, kdo jde téměř jako ovce na porážku. A tady bylo zapotřebí jednoznačně upozornit na to, že to tak nebylo. Že to samozřejmě v těch situacích, které nastaly ti lidé byli v podstatě v pasti a nemohli nic moci jiného dělat, ale na druhou stranu existovalo spoustu případů, kdy došlo k poměrně jasnému odboji a právě to varšavské ghetto bylo takovým mezníkem, takže z toho vznikla myšlenka, že by se toto a nejenom toto mělo připomínat celosvětově a prakticky se to rozšířilo na připomínání všech obětí holokaustu.

Vladimír KROC, moderátor

A věříte, že právě i vzpomínkový den Jom ha-Šoa pomáhá udržet to povědomí naší společnosti o této tragické kapitole dějin?

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí

Ano, myslím si že ano, nejenom, že to pomáhá. Já si myslím, že to je věc, která je nesmírně důležitá především v naší době a i v době, která bude následovat, protože, jak se o tom ostatně velmi často mluví opouštějí nás pamětníci, opouštějí nás ti, kteří byly oběťmi ale opouštějí nás i ti, kteří jenom vlastně byli svědkové těch věcí historických dneska už a je zapotřebí, aby tyto věci, tyto zážitky osobní se dostali do té kolektivní paměti a aby tam zůstali tak, aby nebyly zpochybňovány, což se, bohužel někdy děje.

Vladimír KROC, moderátor

Této historické etapě jedné z nejčernějších v dějinách byly nejčernější. Dostatečnou pozornost i zdejší školství, vzdělávací systém?

Tomáš KRAUS, tajemník Federace židovských obcí

Já myslím, že české školství na tom je docela dobře v porovnání, tedy s ostatními zeměmi, s některými ostatními zeměmi, ale samozřejmě vždycky je možnost ty věci vylepšit. To znamená my bychom společně s dalšími institucemi velice rádi přistoupili k této problematice trochu víc systematicky. Dneska musím říci, že ten zájem obrovský, je to zájem nejenom mezi školáky, studenty, ale především mezi procesory a já mám osobní zkušenost, že je velice zajímají i ty osobní příběhy, protože nejenom taková ta, ten akademický pohled historický. Vždy je důležité vidět za těmi anonymními čísly konkrétní osudy a konkrétní lidi. Takže z mých zkušeností vím, že ze strany pedagogického sboru je obrovský zájem, nicméně dneska ten školský systém jako takový a to se netýká pouze této problematiky je přece jenom, řekněme, svým způsobem volnější není tak centralizován, jak jsme byli třeba zvyklými, kteří jsme vyrostli v komunismu, a tak bychom rádi, aby do tohoto systému nějakým způsobem bylo zakomponována právě tato problematika.

02.05.2019 , Zdroj: eurozpravy.cz