Před 76 lety navštívila ghetto Terezín delegace Červeného kříže

Představitelé organizace, jejímž posláním je chránit životy, zdraví a důstojnost a umenšovat lidské utrpení, usilovali o inspekci v některém z hlavních nacistických koncentračních táborů dlouhé měsíce.

Hitlerův aparát chtěl návštěvu propagandisticky využít, proto ji povolil a dobře se na ni připravil. Výsledkem velkého divadelního představení pro příznivě naladěné diváky byla skandální zpráva, v níž představitel Červeného kříže Maurice Rossel popsal ghetto jako příkladné a mimo jiné prohlásil, že z Terezína není nikdo nikam deportován.

Příběhy 20. století věnujeme tentokrát této tragické a současně ostudné události. Vzpomíná na ni především akademická malířka Helga Weissová-Hošková, ale také Felix Kolmer, Eva Roubíčková, Marie Spitzová-Vítovcová a další lidé, kteří přežili holocaust.

Více zde