Antisemitismus v komunistickém Československu. ÚSTR zveřejnil novou aplikaci

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zveřejnil novou internetovou aplikaci pro školy, která má přiblížit formy antisemitismu v komunistickém Československu. Aplikace s názvem Antisemitismus 1945-1989: Státní politika proti Židům v Československu upozorňuje na skutečnost, že toto téma nezmizelo s koncem druhé světové války, ale naopak představovalo spodní proud komunistické propagandy. ÚSTR to uvedl v dnešní tiskové zprávě.

Aplikace mapuje proměny antisemitismu v průběhu několika desetiletí a je rozdělena do tří částí. V první se problému věnuje z hlediska vystěhovalectví židovské komunity v prvních letech po válce nebo antisemitských prvků, které provázely politické procesy s některými vysoce postavenými komunisty. Druhá část se týká podob normalizační antisionistické propagandy 70. a 80. let a třetí pak nahlíží na obraz Blízkého východu a arabsko-izraelského konfliktu v československé perspektivě. Žáci mohou pracovat s karikaturami, politickými projevy, ukázkami z dobové novinové i televizní publicistiky, ale i s různými definicemi antisemitismu. U materiálů nechybí historické komentáře a metodické poznámky. „Žáci se učí nejen analyzovat historické zdroje, ale zároveň rozvíjejí svou schopnost kritického čtení médií, a tím zvyšují svou mediální gramotnost a odolnost vůči mediální manipulaci. V éře fake news jde o mimořádně potřebné dovednosti,“ uvedl vedoucí autorského týmu Jaroslav Pinkas z oddělení vzdělávání ÚSTR.

04.09.2018 , Zdroj: echo24.cz ,