Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2017

Židovská obec v Praze je na rozsáhlém území o rozloze cca dvou třetin ČR zodpovědná za stav více než 180 židovských hřbitovů, tří desítek synagog a mnoha dalších objektů, z nichž většina je doposud v havarijním stavu a vyžaduje neprodlené provedení záchranných prací. Velké procento je zapsáno na seznam chráněných památek. Je nemyslitelné, že by Židovská obec byla schopna finanční náklady s tím spojené samostatně a bez vnější pomoci pokrýt. Finančních prostředků se dramaticky nedostává a je zřejmé, že bez finančního přispění jiných subjektů hrozí v mnoha případech vznik nenahraditelných škod.

Do r. 1990 mohla být v důsledku židovským památkám nepřejících společenských podmínek prováděna údržba pouze minimální, objekty zchátraly, obvodové zdi byly na mnoha místech pobořeny, mnohé partie hřbitovů se proměnily v neprostupné houštiny, do nichž za větru padaly přestárlé stromy a suché větve. Mnoho náhrobků se samovolně vyvrátilo, padlo na zem, část z nich byla rozbita. Neutěšený stav zhoršoval i opakovaný vandalismus a rozkrádání. Postupně začaly zanikat cenné výtvarné detaily a architektonické prvky, a jelikož jsou epitafy na náhrobcích židovských hřbitovů v mnoha případech jediným dochovaným písemným záznamem osobních údajů příslušníků lokálních, po 2. světové válce zaniklých, židovských komunit, celých rodinách a příbuzenských vztazích. Přes veškerou péči, která je restaurování a opravám poničených náhrobků od r. 1990 z iniciativy vlastníků židovských hřbitovů věnována, dochází k pozvolnému, avšak nezadržitelnému zániku obsahu epitafů a to zejména v důsledku působení erozních vlivů, a sice výjimečných, avšak přetrvávajících projevů vandalismu a rozkrádání. Zániku nelze v dohledné době urychleně zabránit z důvodu nedostatku finančních prostředků, tak je jedním z velkých úkolů Židovské obce, tyto epitafy alespoň zdokumentovat, a tak je uchovat pro příští generace.

Projekt “Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2017“ není ojedinělým výkřikem do tmy, ale systematicky plánovaná aktivita, na které již dlouhodobě pracujeme. Od roku 2009 do roku 2016 věnovala Židovská obec na dokumentaci hřbitovů cca 1 500 000,- Kč z vlastních zdrojů. Dokumentace navazuje na kontinuální péči o náhrobky na hřbitovech v rámci celé republiky ve vlastnictví Židovské obce v Praze, jehož technickou správu provádí pověřená firma Matana a.s. V roce 2017 byly za finanční podpory ČNFB zpracovány tyto lokality: fotodokumentace jednotlivých náhrobků a jejich identifikace na hřbitovech v Čichticích, Všemyslicích-Neznašově, Písku, Protivíně, Vodňanech, Mirovicích, Volyni, Oseku u Strakonic, Blevicích a identifikace z již nafocené Nové Včelnice.

V roce 2017 byly zpracovány tyto lokality:

  • Zpracování fotodokumentace jednotlivých náhrobků a jejich identifikace na hřbitovech v Čichticích, Všemyslicích-Neznašově, Písku, Protivíně, Vodňanech, Mirovicích, Volyni, Oseku u Strakonic a Blevicích. Zpracování identifikace již nafoceného hřbitova v Nové Včelnici.
  • Zpracování identifikace jednotlivých náhrobků na hřbitovech, ke kterým je již vyhotovena fotodokumentace, a to lokality: Nová Bystřice, Milevsko, Běleč a Babčice.
  • Zpracování fotodokumentace jednotlivých náhrobků na hřbitově v Dubu u Prachatic, Radlicích a Myslkovicích. Součástí fotodokumentací je i případná aktualizace polohopisného plánu.

 

Dokumentace náhrobků a epitafů 2017Stáhnout