Evropské dny židovské kultury v Turnově

Cílem již dvacátého prvního ročníku těchto dnů židovské kultury, je sblížení židovské a nežidovské společnosti, ale také ochrana židovského kulturního dědictví.

Samotná tradice těchto dnů vznikla v roce 1996 ve Francii. Cílem této akce bylo zpřístupnit veřejnosti staré synagogy, získat podporu pro obnovu těch opuštěných a chátrajících a zároveň prostřednictvím toho všeho přiblížit židovskou kulturu širší veřejnosti. Od roku 1999 se z toho stala mezinárodní akce pořádaná v několika evropských státech, tradičně konaná první zářijovou neděli. Akce je doprovázena koncerty, přednáškami nebo výstavami, které mají přiblížit návštěvníkům různé aspekty židovské kultury.

Letošní rok byla akce rozšířena na celý měsíc září, ale její začátek je od tradičního data, od první zářijové neděle, tedy od 6. září.

Více zde