FESTIVAL ŽIDOVSKÉ KULTURY HA-MAKOM HOLEŠOV

Tradiční slavnostní zahájení samotného 21. ročníku festivalu připadne na úterý 20. července. Mimo jiné bude zahájena výstava "Translokační plány židovských obydlí v 18. století" a představeny budou nové publikace, které město Holešov vydává u příležitosti 400. výročí narození rabína Šacha.

Zahajovací koncert odehraje kapela Mackie Messer Klezmer Band, která se zaměřuje na volnou interpretaci židovských písní ze střední a východní Evropy. Způsob jejího hraní je naprosto originální, netradiční a jedinečný. Světlo světa také spatří unikátní kalendář z dílny ZUŠ F. X. Richtra Holešov.

Další novinkou budou středeční workshopy pro děti, kde se budou zabývat tématem židovských svátků. Z hudební produkce můžeme zmínit jazzový koncert Milan Kašuba Jazz Trio.

Na čtvrtek je připraven odborný seminář "Židé na Moravě", který bude jedinečnou příležitostí setkat se s odborníky na dané téma. Mezi přednášejícími se představí vrchní zemský rabín E.F. Sidon, dále pak doktor Daniel Soukup, doktor Jiří Klimeš, ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. z Národního archivu Praha a další.

V pátek bude myšlenka interakce s účastníky festivalu pokračovat hudební dílnou Aidy Mujačič. Ve workshopu se všichni zájemci naučí bosenskou židovskou píseň, jejíž kořeny jsou ve středověkém Španělsku, z něhož byli Židé v 15. století vyhnáni. Součástí workshopu je i přesah k nedávné minulosti, kdy došlo v 90. letech 20. století k válce na území bývalé Jugoslávie. "Osobní zážitky lektorky workshopu tvoří pozadí vysvětlující potřebu zachování multikulturního světa a potřeby respektu k jiným náboženstvím, jazykům a zvykům.

Vyvrcholení festivalu bude sobotní program, v rámci kterého se můžeme těšit na dopolední koncert Big Bandu Josefa Hájka s Peterem Lipou, následovat bude tradiční prezentace generálního partnera festivalu Rudolfa Jelínka.

Více informací najdete tady: http://www.zidovskyfestival.cz/#program