Jak letošní covidový rok zasáhl do působení organizací, které poskytují zdravotně sociální služby