Nález z Terezína

„Nález je neobvyklý velkým množstvím písemností a také tím, že se kromě nich našly ještě fotografie a trojrozměrné předměty. Například slamník, kufr a předměty každodenního života, jako jsou kolíčky na prádlo nebo hodně lahví z terezínského pivovaru. Jako komplex je tento nález opravdu unikátní,“ říká vedoucí dokumentačního oddělení Památníku Terezín Michaela Dostálová. Jak jste se k těmto vzácným písemnostem dostali? Oslovil nás pan Jiří Smutný, který v Komenského ulici v Terezíně prováděl rekonstrukci domu a na půdě tyto písemnosti našel. Objevil toho více, jak materiály k předválečnému a válečnému období, tak i z doby Rakouska-Uherska. My jsme si vybrali to, co se váže k naší dokumentaci v památníku, a nyní to musíme zachránit ( dokumenty z doby Rakouska-Uherska bude podle posledních informací vystavovat město Terezín – pozn. red. Zobrazit fotogalerii V čem je tento nález neobvyklý? Neobvyklý je rozhodně velkým množstvím písemností a také tím, že se kromě nich našly ještě fotografie a trojrozměrné předměty. Například slamník, kufr a předměty každodenního života, jako jsou kolíčky na prádlo nebo hodně lahví z terezínského pivovaru. Našla se také čísla, která byla původně našitá na různých zavazadlech, nebo dlouhé proužky látky popsané nesepratelným inkoustem, jimiž se označovalo prádlo, když šlo do prádelny. Jako komplex je tento nález opravdu unikátní. Co z toho je a čím to je nejvzácnější? Velmi zajímavou raritou je seznam služeb na záchodcích v ubikaci v ghettu. Skutečně velice vzácné jsou však nalezené dopisnice adresované Anně Hönigsbergové. Aby se našly dopisnice v takovémto rozsahu, a ještě navíc posílané z Itálie, je opravdu unikátní. Co víte o ženě, které byly dopisnice adresovány? Anna Hönigsbergová přišla do Terezína vídeňským transportem, přežila věznění a po osvobození odešla. Zatím o ní víme jen základní informace. Vzhledem k tomu, že přežila a že přežili i ti, kdo jí dopisy psali, budou se nyní historikové snažit zkontaktovat její příbuzné. Anna Hönigsbergová si dopisnice z roku 1943 sice schovala, avšak i když přežila, nechala je tam. To je velice zajímavé, protože lidé si většinou takové věci vyzvedávali. Jak se s dokumenty bude dále pracovat? V současné chvíli, když se vše vyzvedlo ze sutě, z mikroklimatu, ve kterém dokumenty po desetiletí byly, je potřeba je co nejdřív dát restaurátorům, aby se pokusili zachránit, co se ještě zachránit dá. Napřed je zrestaurují a pak zakonzervují, ztrátou mikroklimatu jsou totiž listiny náchylnější ke zkáze. Poté se dokumentů ujmou historici a pokusí se z nich vytěžit co nejvíce informací. Zajímavé je, že přestože se všechny dopisnice našly na stejném místě, jsou v naprosto rozdílném stavu. Od války společně ležely v sutinách na půdě, avšak u některých budeme rádi, když vůbec něco zachráníme, a jiné jsou naopak úžasně zachovalé. Michaela Dostálová Vedoucí dokumentačního oddělení Památníku Terezín Kdy tyto zrestaurované písemnosti uvidí návštěvníci? V roce 2021 bychom rádi uspořádali výstavu, kde by se návštěvníci mohli seznámit jednak s těmito materiály a jednak s dary, které získáváme v rámci výzvy, pomocí níž hledáme pozůstalosti po terezínských vězních. Chceme totiž zachránit co nejvíce dokumentů, fotografií, ale i trojrozměrných předmětů, jako jsou například vězeňské mundúry, týkajících se perzekucí za druhé světové války. Podařilo se v poslední době udělat podobný nález, jako je ten z Komenského ulice? Při stavebních pracích na úpravách starých domů lidé nacházejí různé písemnosti nebo předměty. Takové věci bývají často ukryty za trámy nebo pod střešními taškami. V Terezíně se totiž při obrovském nedostatku místa v době ghetta bydlelo všude, kde to jen šlo. Řada těchto míst byla od války nedotčena, a tak se tam něco najde. Většinou se však jedná pouze o jednotlivé dokumenty. Řadu věcí a písemností se například podařilo najít v bývalých kasárnách, které před nedávnem vojáci opustili. Ale i zde se jednalo pouze o jednotlivé listiny. Jak se poznají věci, které pocházejí z ghetta? Jednoznačně pocházejí z ghetta věci, na kterých jsou transportní čísla nebo datované, popřípadě orazítkované písemnosti. Mnoho předmětů, které v Terezíně nalézáme, však mohlo sloužit už před dobou ghetta a pravděpodobně je lidé používali i po válce. Tam je určení velice složité. Šlo by o nálezu z Komenského ulice říci, že se jedná o poklad? Poklad bych viděla ještě v jiném kontextu. Poklad byl třeba ústecký nález, kdy rodina před odsunem schovala téměř kompletní vybavení domácnosti . U písemností, jež objevil pan Smutný, se v každém případě jedná o velmi vzácný nález. Poklad to však je pro pozůstalé. S tím se setkáváme často. Díky věcem a písemnostem, které nám lidé přinesou, se třeba podaří rekonstruovat životní příběh jejich příbuzného, o jehož činnosti za války oni vůbec nic nevěděli.

Více zde