Památník Terezín ukončil spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu.

Památník Terezín ukončil spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. ČSBS už se nebude podílet na pořádání Terezínské tryzny. Jaroslav Vodička už na tryzně nebude promlouvat na mikrofon. Důvodem je jeho xenofobní projev při tryzně 2016. „Myslím, že z pohledu Památníku Terezín a partnerů Terezínské tryzny můžeme považovat záležitost partnerství ČSBS za vyřízenou. Členové přípravného výboru pro konání Terezínské tryzny jednohlasně spolupráci s ČSBS nedoporučili. Jejich názor nejen respektuji, ale i sdílím,“ říká v rozhovoru pro FORUM 24 Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín. Dále také zdůrazňuje, že oficiální pozvánku nikdy nedostane ani Tomio Okamura ani další členové SPD.


Bude Jaroslav Vodička v roce 2019 pozván na Terezínskou tryznu? Dostane prostor promluvit „na mikrofon“?
Myslím, že z pohledu Památníku Terezín a partnerů Terezínské tryzny můžeme považovat záležitost partnerství ČSBS za vyřízenou. V příští tryzně mimo úvodu moderátora, kterým bývá ředitel instituce, židovské a křesťanské modlitby, vystoupí rovněž osoba, která byla za války nacisty perzekuována. Hlavní projev zde bude mít pan senátor Kubera, který nám již svoji účast na tryzně oficiálně přislíbil. Věřím, že účast předsedy Senátu PČR na této celonárodní události bude pozitivním znamením pro celou naši demokraticky smýšlející veřejnost. Vrátím-li se k ČSBS a jeho řadovým členům, kteří bojovali proti nacismu, ale pochopitelně i k bývalým bojovníkům a vězňům, kteří nejsou v ČSBS organizováni- ti všichni budou v Památníku Terezín srdečně vítáni, neboť si jejich hrdinství v době války nesmírně vážíme.


V čem spatřujete problém současného vedení ČSBS a směrování svazu?
Tato otázka by měla být spíše směřována plukovníku Vodičkovi, ústřednímu výboru jeho spolku, ale především pak řadovým členům ČSBS, kteří mají právo a možnost ovlivňovat jeho budoucí orientaci. Tento spolek má totiž vedení, které vzešlo z demokratického hlasování jeho členů, a já jej musím respektovat, ať se mi to líbí, či nikoliv. Památníku Terezín se ovšem kauzy ČSBS začínají přímo týkat, pokud zvažujeme partnerství při pořádání příští Terezínské tryzny. A zde členové přípravného výboru pro konání Terezínské tryzny jednohlasně spolupráci s ČSBS nedoporučili. Jejich názor nejen respektuji, ale i sdílím.


Jaroslav Vodička před koncem loňského roku udělil medaili Zdeňku Ondráčkovi, komunistickému poslanci, který během Palachova týdne zasahoval s obuškem v ruce proti lidem nesouhlasícím s tehdejším režimem. Jak toto ocenění hodnotíte jako historik?
Svůj názor na kontroverzní výroky a kroky v posledních měsících jsem panu předsedovi Vodičkovi jasně a zřetelně oficiálně sdělil. Věřím, že jej plně respektuje, i to, co z něj pro budoucnost našich vzájemných vztahů vyplývá. Tímto považuji celou záležitost za zcela uzavřenou. S radostí konstatuji, že i tato výměna názorů mezi Památníkem Terezín a ČSBS má jistou „štábní kulturu“ a proto by mi připadalo nešťastné, kdybych s panem Vodičkou nyní komunikoval prostřednictvím médií.


Řada lidí se v minulých letech pozastavila nad účastí Tomia Okamury a SPD na Terezínské tryzně ve vztahu k popírání holokaustu některými členy SPD a celkové postoje tohoto hnutí zavánějící nezřídka xenofobií. Bude Tomio Okamura hostem i v letošním roce?
Pan Okamura, ani žádný člen SPD, nebyl na Terezínskou tryznu nikdy pozván a nikdy ani od nás pozvánku neobdrží. Pokud se ale rozhodne v době konání tryzny Národní hřbitov v Terezíně navštívit, nemohu mu v tom bránit. Jeho výroky, a prohlášení některých členů jeho hnutí, popírající romský holocaust, jsem již v lednu 2018 veřejně odsoudil, nemohu ovšem, ani nechci, se při tryzně ujímat role vyhazovače, který rozhoduje o tom, kdo smí, či nesmí Národní hřbitov navštívit. Mimochodem, některé jedince popudila i účast jiných osob, nejen pana Okamury, ale pokud bych rozhodoval, že osoba, s jejíž politickými názory se neztotožňuji, se nemůže této akce zúčastnit, nejednalo by se již o celonárodní tryznu, ale o „dopolední klub pro zvané“. Věřím, že to by si jistě nikdo nepřál.

03.02.2019 , Zdroj: forum24.cz