První transport do Terezína: Účastníci si mysleli, že jedou do pracovního tábora.

Židovská genocida byla součástí zvrácené válečné strategie Adolfa Hitlera a konečné řešení židovské otázky bylo jedním z nacistických plánů na nové uspořádání Evropy. Židi byli cíleně pronásledovaní a likvidovaní. V Terezíně pro ně nacisté zřídili ghetto – koncentrační tábory pro Židy. 24. listopadu 1941 právě tam odjel první transport tzv. Aufbaukommando, česky „komando výstavby.“ Za zdmi Terezína našly během války smrt tisíce mužů, žen a dětí.

Úkol pro Heydricha

Hitler se svojí touhou po likvidaci židovského obyvatelstva nijak netajil. Již na říšském sněmu v lednu 1939 ve svém projevu pronesl, že výsledkem světové války bude zničení židovské rasy v Evropě. A k vyhlazování Židů skutečně přistoupil. Nejrůznější protižidovská opatření byla zaváděna v platnost okamžitě po okupaci 15. 3. 1939. Právě od toho momentu bylo židovské obyvatelstvo úplně odtrženo a vyloučeno ze společenského, kulturního a také politického života. To byl ale jen začátek.

Na podzim v roce 1941 došlo ale v rámci Protektorátu Čechy a Morava ke změně ve strategii německých okupačních úřadů. 10. října 1941 padlo v rámci porady u zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha rozhodnutí o vybudování židovského ghetta. Rozhodnutí padlo na základě zprávy pražské Zentralstelle für jüdische Auswanderung (Ústředna pro židovské vystěhovalectví), která byla protektorovi zaslaná dne 2. října 1941.

Více zde