Výběrové řízení Správní rady Nadace ŽOP na nadační příspěvky ​

Správní rada Nadace Židovské obce v Praze vyhlašuje výběrové řízení na nadační příspěvky pro rok 2022.

Témata:

- podpora vzdělávání a českého židovského školství

- ochrana kulturních památek,

- rozvoj židovských tradic na území České republiky

 

Žádosti o nadační příspěvek musí být podány na předepsaných formulářích Nadace Židovské obce v Praze.

Termín uzávěrky je stanoven k 30. 6. 2022 Bližší informace a formuláře jsou k dispozici na e-mailové adrese: [email protected] ,

Dále také na internetu: https://www.kehilaprag.cz/cs/stranka/partnerske-organizace/nadace-a-fondy/n-zop_244