Výzva Židovského muzea v Praze

Výzva Židovského muzea v Praze


Židovské muzeum v Praze setrvale usiluje o co nejpůsobivější připomínku obětí šoa. Od října 2017 lze od Filosofické fakulty ve večerních hodinách sledovat na štítu mikve v areálu Pinkasovy synagogy projekci tváří těch, kdo zahynuli. Loni byla též zpřístupněna ulička v zadním traktu synagogy s venkovní expozicí přibližující místa, do nichž směřovaly transporty smrti. V samotném Památníku obětem šoa počítačový kiosek nově umožňuje vyhledat, kde se na zdech synagogy nacházejí jména jednotlivých obětí. Současně díky spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy možno na stejném místě nalézt u 25 000 jmen i podobizny zavražděných se souvisejícími dokumenty. Ty Institut Terezínské iniciativy získal v archivech v Praze, Brně a Plzni a Židovské muzeum v Praze je se souhlasem těchto archivů zařadilo do projektu Digitálního rozšíření Pinkasovy synagogy. Ten má i svou webovou aplikaci, již mohou zájemci používat i na svých mobilních zařízeních po zadání internetové adresy nebo načtením QR kódů v expozici.
Přiřadit k anonymním jménům obětí šoa podobizny těch, kdo zahynuli, a propojit je s osobními dokumenty má zvláště v době narůstajícího antisemitismu velký pietní, emotivní i edukativní význam. Proto Židovské muzeum v Praze usiluje do projektu zařadit i 575 dokumentů a fotografií, které Institut Terezínské iniciativy získal od soukromých dárců. V tomto případě však Institut s odvoláním na ochranu osob­ních údajů nesouhlasí s předáním kontaktů na tyto osoby, které tak nelze požádat o souhlas.

Židovské muzeum v Praze se proto obrací s prosbou ke všem, kdo zmíněné fotografie a dokumenty Institutu Terezínské iniciativy poskytli, aby jej požádali o jejich zařazení do projektu muzea Digitální rozšíření Pinkasovy synagogy. Takovou žádost prosím v kopii doručit i Židovskému muzea v Praze na adresu U Staré školy 1, 110 00 Praha 1, případně elektronickou poštou na adresu [email protected].
Z hlediska počtu obětí šoa, byť jen z Čech a Moravy, se číslo 575 může zdát malé. V tomto případě však nejde o zlomky procent. Tvář každého zavražděného, do níž dnes možno pohlédnout, má absolutní platnost.


Leo Pavlát
ředitel Židovského muzea v Praze