Vysoká synagoga

Vysoká synagoga

Ve všední dny šachrit v 8.30 h,
mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 h.