Koordinace dobrovolníků pro návštěvy starších osob

Koordinace dobrovolníků pro návštěvy starších osob (osobní zapojení, finanční příspěvek na narozeni- nové dárky a pozornosti u příležitosti svátků) – variabilní symbol = 9922