Oslavy židovských svátků

Oslavy židovských svátků (finanční příspěvek na pozvání nemajetných osob na šabatové nebo sváteční jídlo, zapojení se do přípravy tradiční výzdoby) – variabilní symbol = 9933