Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kontakty:

Sociální oddělení, Židovská obec v Praze

Maiselova 18, Praha 1

tel: 222 310 951,  e-mail: [email protected]

Kontaktujte nás, prosím, nejlépe v době ÚT a ST od 9:00 do 16:00 hodin

Cíle služby

Poskytovat pomoc, odporu a poradenství rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením (neúplná rodina, výchovné problémy s dětmi, nemoc v rodině, špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy, atp.), a to především kvůli nepříznivé životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a díky které je navíc ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.

Komu je služba určena

Rodinám s dětmi (děti 0-26 let)

Popis služby

V rámci služby poskytujeme základní sociální poradenství, individuální a skupinové aktivity a aktivizační činnosti. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta a v objektech poskytovatele.                                                           

Jaké služby poskytujeme

 • Sociální poradenství

 • Sociálně terapeutické služby

 • Výlety a pobyty

 • Pobytové a příměstské tábory pro děti

 • Pomoc v období těhotenství a po narození dítěte

 

Zájemce o službu se může informovat na sociálním oddělení osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně. Informace o službě poskytnou sociální pracovnice, které pomohou zajistit služby dle potřeb zájemce.

Služba je poskytována bezplatně. Vybrané programy jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku poskytovatele.

Principy poskytování služby

 • Podpora a nezbytná míra pomoci

 • Naplňování práv klienta

 • Rovné podmínky pro všechny klienty

 • Partnerský přístup

 • Podpora vlastních zdrojů klienta, rodinných a komunitních vazeb

 • Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

 • Transparentnost při poskytování služeb