Židovská šlechta v proměnách času

24.5.2022

Auditorium OVK ŽMP, 3. patro, Maiselova 15

úterý 24. 5. od 18 h
Židovská šlechta v proměnách času

Druhá přednáška z cyklu Nobilitas Iudaeorum prof. Jana Županiče z Ústavu světových dějin FF UK se zaměří na osu­dy vybraných šlechtických rodů židovské víry. Na příkladu podnikatelů, státních zaměstnanců, vědců či reprezentantů svobodných profesí se pokusí zachytit odlišné cesty židovských elit ke společenskému 
vzestupu a důvody, proč jim byly šlechtické tituly udíleny.                               

Vstup volný

Nejbližší akce a události v měsíci