Židé v Judeji za římského císařství a v pozdní antice

25.9.2019

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

středa 25. 9. v 18 h
Židé v Judeji za římského císařství a v pozdní antice

Podle tradičního pojetí vedlo dobytí Jeruzaléma Římany v r. 70 o. l. a zničení jeruzalémského chrámu k tomu, že Židé opustili Judeu a rozptýlili se po celé římské říši. K jejich návratu do tohoto regionu pak ve větší míře docházelo až na přelomu 19. a 20. století. Přednáška klasické­ho archeologa Vlastimila Drbala naproti tomu na základě historických a archeolo­gických pramenů doloží, že s vý­jimkou Jeruzaléma je rozsáhlé židovské osíd­lení Judeje doloženo po celou pozdní antiku až do 8. století. Vstup volný

 

Nejbližší akce a události v měsíci

25.9. září 18:00 - 19:30

Varhanní koncert v Jeruzalémské synagoze

Jeruzalémská synagoga

25.9. září 18:00 - 19:30

Židé v Judeji za římského císařství a v pozdní antice

OVK ŽMP, Maiselova 15

26.9. září 19:00 - 20:30

Večerni komentovaná prohlídka Jeruzalémské synagogy

Jeruzalémská synagoga

Všechny akce >