Světlo pro paměť - Nádraží Bubny

22.12.2019

Milí přátelé Památníku ticha,

příznivci pražské židovské tradice, hledači světel, rádi jsme přijali výzvu pražské židovské obce na rozsvícení prvního světla letošní CHANUKY pro širší okruh pražské židovské komunity a jejích spolků či kulturních příznivců.
Volbu pro nádraží, kde vzniká památník židovských deportací s celým jejich pozadím a tušenou proměnou kulturní identity města, považujeme za dobrou příležitost k důstojnému svátečnímu aktu.

Světlo pod Bránou nenávratna Aleše Veselého bude signálem všech dole, těm nahoře, že jejich chrám vzpomínek se staví a že jeho prostor bude mít plamínek nevyčerpatelného oleje pro všechny, kterým mystika dávných legend je, či byla, blízká.

K programu pro 22. prosince 2019

  • 17.30 Uvítání — Památník Ticha
  • 17.35 Krátký proslov — vrchní zemský rabín Sidon
  • 17.40 Požehnání a zapálení chanukie
  • 17.50 Píseň Maoz Cur — sbor dětí z Lauderových škol vedený Ester Diveckou. (Další 2—3 písničky)
  • 18.00 Drejdl pro Bubny
  • 19.00 Benefiční koncert Nadačního fondu obětem holocaust v Café jedna. (Nutná registrace)

Nejbližší akce a události v měsíci

22.12. prosince 17:30 - 19:00

Světlo pro paměť - Nádraží Bubny

Praha - Bubny, nádraží

23.12. prosince 16:00 - 17:30

SVÁTKY SVĚTEL V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE

Jeruzalémská synagoga

Všechny akce >