Mezináboženské polemiky v Bagdádu 10. století

14.9.2021

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

úterý 14. 9. v 18 h
Mezináboženské polemiky v Bagdádu 10. století
Teologicko-filozofické pojednání Kni­ha zjevených pravd a rozumových argumentů, jehož autorem je židovský náboženský myslitel Saadja ben Josef (882–942), bylo ve své době revolučním činem. V rámci židovské nábožensko-právní literatury totiž představuje nový typ textu, který lze popsat jako první vědeckou monografii v židovském prostředí. Spis, jenž vznikl v kosmopolitním prostředí Bagdádu 10. století, představí doc. Daniel Boušek z Katedry Blízkého východu FF UK a Dita Válová z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kteří text přeložili a opatřili úvodní studií. 
Vstup volný  

 

Nejbližší akce a události v měsíci

23.9. září 18:00 - 20:00

Současný izraelský film: Široce otevřené oči

OVK ŽMP, Maiselova 15