בית הכנסת הירושלמי

Services are here each Shabbat at 8:50 a.m.
Kabbalat Shabbat will be on 2.2. at 4:39 p.m.
 and on 16.2. at 5:03 p.m.