בית הכנסת הירושלמי

Services are here each Shabbat at 8:50 a.m.
Kabbalat Shabbat will be on 4.1. at 3:55 p.m.
 and on 18.1. at 4:15 p.m.