Novinky

Červená středa - setkání na podporu pronásledovaných pro víru

16.listopad 2018

Aktuality

Pronásledování z důvodů víry a svědomí je i v současném světě stále aktuální problém. K jeho připomenutí organizují Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí ve středu 28. 11. 2018 akci nazvanou Červená středa.

 

Einstein se už v roce 1922 bál o budoucnost Německa. Jeho dopis se teď vydražil skoro za milion

15.listopad 2018

Z médií

Einstein dopis napsal 12. srpna 1922, krátce po zavraždění svého přítele a bývalého německého ministra zahraničí Walthera Rathenaua. Fyzik se domníval, že i jeho život je v nebezpečí, a odjel z Berlína na sever Německa.

Zemřel "přerovský Baťa" Paul Rausnitz. Zachránce Meopty zakusil frontu i dvě emigrace

13.listopad 2018

Z médií

Dne 11. listopadu vydechl ve spánku naposledy pan Paul Rausnitz. Válečný veterán, nositel státního vyznamenání Medaile za zásluhy I. stupně, laureát Ceny Arnošta Lustiga, nositel ceny Gratias Agit a řady dalších ocenění.

Kritika Izraele? V české kotlině tabu

12.listopad 2018

Z médií

Kladný vztah k Izraeli a schvalování kroků, které jsou jinde v Evropě vnímané jako přinejmenším kontroverzní, platí za konstantu české politiky.

Kontakt

tel: +420 224 800 812-13 (sekretariát)
tel: +420 224 800 849 (rabinát)
fax: +420 222 318 664

Oficiální představitelé

Jan Munk
Předseda ŽOP
David Peter
Vrchní rabín ŽOP
Michal Borges
Tajemník ŽOP

                                                                                                                                                                                      

Komplexní péče o seniory v terénní péči a v domě s pečovatelskou službou Penzion Charlese Jordana CH.10/2/068